PRIVATNI
KORISNICI

Do 5 MBPS

PRAVNA
LICA

Do 100 MBPS

POKRIVENOSTHOSTING

Pod terminom "hosting" podrazumeva se fizički prostor na hard disku servera na kojem se web sajt nalazi. Svi dokumenti sajta (stranice, slike, baza podataka...) moraju biti smešteni na nekom računaru (serveru) odakle će posetilac sajta "povlačiti tražene starnice dok pregleda sajt.

Ovim se nameću i logična pitanja, odnosno aspekti hostinga, a primarno je: "koliko prostora treba zakupiti?"

Pored količine prostora, bitnestavke su i maksimalni mesečni protok (odnosno koju količinu podataka tokom meseca sajt sme da ostvari), potrebu za bazama podataka (MySQL i slično), broj e-mail naloga, broj dodatih poddomena i slično.

Zakupljivanje domena i hostinga nisu vezani jedno za drugo, ali je praktičnije.

SHARED
HOSTING

Read more... shared hosting

Server
housing

Read more... Server housing

VPS
HOSTING

Read more... VPS hosting


SERVIS RAČUNARA

USLUGE SERVISA CENOVNIK
OPŠTE ODREDBE UGOVORA